Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Конституційне право »
Выберите тип работы:
Найти в этом разделе:
Шпаргалки з предмету «Конституційне правоцтва», Міжрегіональна академія управління персоналом, 4 курс. "Переваги і недоліки референдуму в межах демократично-правової держави"
2. Інститут регіонального омбудсмана в конституційній практиці зарубіжних країн ( на прикладі 2 країн) Автономія в зарубіжних країнах
адаптація законодавства України до законодавства ЄС Аналіз Рішення Суду ЄС, в якому йде мова про принципи верховенства права і пропорційності
Аналітичний звіт Білети/шпаргалки з дисципліни "Конституційне право", КНУ ім.Шевченка, 2 курс
Верховна Рада України – парламент України Виборчий процес в Україні
Виборчі системи в Україні Види парламентського контролю
Види правових статусів осіб Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні
Вирішити задачу з дисципліни "Конституційне право", КНУ ім. Шевченка, 4 курс, 2018 р. Відповіді на екзаменаційні питання з дисципліни "Конституційне право", КНУ ім. Шевченка, 5 курс
Внесення змін до конституцій у зарубіжних країнах: порівняльна практика Вплив тлумачення Конституції на розвиток законодавства
Вплив тлумачення Конституції України на практику судів загальної юрисдикції. Генезис ідей прав людини і правової держави
Государственные символы Украины Громадянство : поняття, принципи, нормативне закріплення
Громадянство України Громадянство України
Громадянство. Поняття, принципи та нормативне закріплення Громадянство: поняття, принципи та нормативне закріплення
Громадянство: поняття, принципи, нормативне закріплення Держава як інститут конституційного права
Державна влада як інститут конституційного права зарубіжних країн. Судова влада та її органи в зарубіжних країнах Державна влада як чинник становлення громадянського суспільства
Державний суверенітет як конституційна категорія в зарубіжних країнах Державний суверенітет як конституційна категорія в зарубіжних країнах
Джерела конституційного права Джерела конституційного права України: загальна характеристика
Джерела права Київської Русі Еволюція змісту конституцій Новітнього періоду:Конституція Болгарії, Румунії, Грузії, Чехії, Польщі
Еволюція прав, свобод і обвязків людини і громадянина Економічні права людини і громадянина
Європейський Союз: принципи об'єднання та діяльності Європейський суд з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод людини у зарубіжних країнах
Загальна характеристика Конституції Загальна характеристика конституційного права України
Задача з конституційного права для КНЕУ Законодавча ініціатива. Суб'єкти законодавчої ініціативи
Законодавчий процес Засоби парламентського контролю
Звичаї як джерела конституційного права Здійснення конституційного контролю в США
Інститут вето глави держави на конституційний закон (законопроект, закон чи органічний закон про поправку до конституції) в зарубіжних країнах Інститут громадянства, загальна характеристика
Інститут імпічменту, історія та сучасність Інститут конституційної скарги в механізмі захисту прав людини
Інститут Омбудсмана в системі гарантій конституційних прав і свобод Історія становлення Конституційного права України
Класифікація, форма і структура Конституції України Компетенція Верховної ради України
Конституционно-правовые институты. Понятия, критерии, класификации Конституционные суды в зарубежных странах
Конституційна реформа Великобританії Конституційна юстиція
Конституційна юстиція: історія становлення та існуючі моделі Конституційне право громадян на житло та проблеми його реалізації
Конституційне право громадян об’єднуватися в громадські організації Конституційне право України
Конституційне право України Конституційне право як наука і навчальна дисципліна
Конституційний лад в Україні Конституційний лад України
Конституційний лад України та роль Служби безпеки України в його захисті Конституційний лад України у світлі останніх конституційних змін. (конституційна реформа 2004 р., реформа 2010 р. – зміна парламентсько-президентської на президентсько-парламентську державу. Порівняти, описати)
Конституційний принцип поділу влади: українські особливості Конституційний принцип поділу влади: українські особливості
Конституційний статус Верховної Ради України Конституційний статус президента зарубіжних країн
Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні Конституційний Суд України: порядок формування, склад та повноваження
Конституційний Суд України: порядок формування, склад та повноваження. Конституційні права свободи та обовязки людини і громадянина
Конституційні права, свободи й обов’язки людини та громадянина Конституційні реформи в Україні та їх наслідки
Конституційні реформи в Україні та їх правові наслідки Конституційно -правовий статус Кабінету Міністрів
Конституційно – правовий статус глави держави ( на прикладі держави Ізраїль) Конституційно – правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні
Конституційно-правове становище центральних та місцевих органі виконавчої влади в Україні Конституційно-правовий статус АРК
Конституційно-правовий статус біженців в Україні Конституційно-правовий статус біженців у ЄС
Конституційно-правовий статус верховної Ради України Конституційно-правовий статус ВРУ
Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій Конституційно-правовий статус Ради Національної безпеки та оборони України
Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні Конституційно-правові норми та їх специфіка. Класифікація конституційно-правових норм
Конституція Південної Осетії: проблематика та історія Конституція та відповіді на питання
Конституція України - основний закон держави і суспільства Конституція України - основний закон суспільства та держави
Конституція України 1996 року та її відповідність європейським правовим цінностям Конституція як основне джерело конституційного права України. Визначення: «Центральний орган виконавчої влади України»
Конституція як основне джерело конституційного права: порядок прийняття,внесення змін і доповнень Контрольна з конституційного права 1 курс / ДДУВС
Контрольна з конституційного права за 1 курс НТУ Контрольна робота з дисципліни "Конституційне право", КНУ ім. Шевченка, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Конституційне право", КНУ ім. Шевченка, 2 курс Контрольна робота з дисципліни "Конституційне право", КНУ ім. Шевченка, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Конституційне право", КНУ ім. Шевченка, 3 курс Контрольна робота з дисципліни "Конституційне право", КНУ ім. Шевченка, 3 курс
Контрольна робота з дисципліни "Конституційне право", КНУ ім. Шевченка, 6 курс Контрольна робота з дисципліни "Конституційне право", НАУ, 2 курс
Контрольна робота з дисципліни "Конституційне право", НТУ, 1 курс Контрольна робота з Конституйійного права України
Контрольна робота з Конституційного права України Контрольна робота з конституційного права
Контрольна робота з конституційного права зарубіжних країн Контрольна робота з конституційного права зарубіжних країн, КНУ
Контрольна робота з Конституційного права України Контрольна робота з Конституційного права України
Контрольна робота з Конституційного права України Контрольна робота з предмету "Конституційне право зарубіжних країн"
Контрольна робота з предмету: Конституційне право України, КНУ імені Шевченка, 2 курс Контрольні функції Верховної Ради
курсова робота СБУ 1 курс курсова робота СБУ-1курс
Методи регулювання суспільних відносин у конституційному праві Механізм регулювання громадянського суспільства конституціях зарубіжних країн
Механізм судової влади в країнах Скандинавії Механізм судової влади Скандинавії
Міжнародно-правові способи захисту прав людини Місцеве самоврядування (Україна та Франція - порівняння)
Місцеве самоврядування в Україні Місцеве самоврядування: стан та перспективи розвитку
Науки конституційного права Організація та проведення виборів
Організація та проведення виборів Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів та референдумів. Відповідальність за порушення виборчого та референдного законодавства в Україні
Основи конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим Основи конституційного права
Основи конституційного права країн арабського світу Основи конституційного права Німеччини
Основи теорії Конституції України Основні моделі місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
Особисті права та свободи людини і громадянина Особливості виборів президента в США
Особливості конституції Туркменістану Особливості конституційного контролю в зарубіжних країнах
Особливості підготовки першої сесії ВРУ нового скликання. Основні етапи і зміст підготовки роботи Парламентська опозиція та її статус: порівняльний аспект
Парламентська форма правління на прикладі Італії і Німеччини Партійні системи зарубіжних країн
Повноваження конституційного суду України: особливості порівняно з Конституційними судами інших держав (Німеччина та Російська Федерація) Політичні права і свободи людини і громадянина в Україні
Політичні права людини і громадянина Політичні права людини і громадянина.
Поняття громадянства та належність до громадянства України Поняття і принципи формування правової держави в Україні.
Поняття і характеристики конституційно-правової відповідальності Поняття конституційно-правової відповідальності
Поняття місцевого самоврядування та його особливості Поняття правового статусу роботодавця-фізичної особи
Поняття та підстави кримінальної відповідальності Поняття та принципи суспільного ладу.
Поняття, функції та предмет юридичної коституції Поняття,сутність та основні етапи розвитку Конституції України.
Порівняльний аналіз гарантованих прав і свобод людини і громадянина за Європейською Конвенцією про захист прав людини та основних свобод і Конституцією України. Порівняльні системи офіційної (державної) мови
Порівняльні системи офіційної (державної) мови Порядок обмеження конституційних прав і свобод особи в зарубіжних країнах
Порядок обрання Бундестагу Німеччини Порядок формування органів конституційного контролю в ФРН, Італії та Австрії
Права біженців в Україні Право на освіту та його реалізація в Україні
Правовая охрана конституционного права Правове регулювання діяльності місцевих державних адміністрацій
Правовий статус біженців в Україні та його особливості Правовий статус в Україні. Гарантії політичних прав та свобод в Україні
Правовий статус депутату парламенту: порівняльний аспект Правовий статус зарубіжних дипломатів і консулів в Україні
Правовий статус іноземців в Україні Правовий статус Конституційного суду України
Правовий статус уповноваженого верховної Ради України з прав людини Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Правові засади формування та функціонування Кабінету Міністрів України Правові та непровові способи охорони конституції зарубіжних країн
Предмет та формула референдуму Прикінцеві положення
Принцип народного суверенітету. Загальна характеристика Принципи взаємодії держави і церкви в США, Англії та муніципальних країнах
Принципи громадянства, поняття та їх еволюція Проблема біпатризму в Україні
Проблеми реалізації прав дитини в праві України Пропозиції внесення змін до Конституції України щодо органів місцевого самоврядування
Процедура "ампаро" в зарубіжних країнах Публічний порядок і поглиблення приватно-правових засад у суспільстві
Рада ЄС: статус і практика діяльності Референдум і його соціальна функція
Референдум і його соціальна функція Референдум і його соціальна функція
Референдум як форма безпосередньої демократії Референдум як форма прямої демократії: порівняльний аналіз на прикладі України та США
Риси та юридичні властивості Конституції. Охорона Конституції Розвиток законодавчої влади та конституційно-правової основи парламентаризму в Україні
Розподіл влади: теорія і принцип. Його практичне втілення Роль нормотворчої діяльності Глави держави в забезпеченні правової охорони Конституції: зарубіжний та вітчизняний досвід
Свобода людини в нормах Конституції України Система джерел мусульманського права
Система місцевих органів місцевої влади Система обов'язків громадян України
Система обов’язків грамодян України Система судів загальної юрисдикції її побудови та розвитку у контексті судової реформи
Спадкування за заповітом Стадії виборчого процесу
Стан дослідженості народної законодавчої ініціативи в Україні Становлення судової влади в Україні та її роль в захисті прав і свобод людини і громадянина
Статус іноземців в Україні та інших країнах: порівняльний аспект Структура (елементи) правового статусу особи
Структура та зміст Конституції Франції 1958 року ( основні юридичні властивості) Судова влада у США
Судовий прецендент в системі джерел конституційного права Судові процедури обмеження свободи мирних зібрань в Україні та за кордоном
Сутність принципу соціального характеру держави Сучасний стан законодавчого регулювання теми Народної законодавчої ініціативи
Т-4 Загальні засоби конституційного ладу та інститут конституційного права України Теоретичні основи Конституції. Принципи, і функції Конституції України. Структура та основні положення Конституції України
Теорія розподілу влади і її реалізація в сучасних державах Теорія розподілу влади та її реалізація в сучасних державах
Теорія розподілу влади та її реалізація в сучасних державах Теорія розподілу влади, її реалізація в сучасних державах
Типологія конституційно-правових систем сучасності Тлумачення Конституції України Конституційним судом України.
Україна - правова держава: її ознаки Управомочивающие, обязывающие и запрещенные нормы Конституции
Форма правління та особливості конституційно-правового інституту глави держави в Швейцарській конфедерації Формування органів Верховної Ради України
Функции конституционного права Функції і правовий статус Верховної Ради України
Функції конституційного права Функції конституційного права
Юридична відповідальність за порушення законодавства України про вибори і референдуми. Юридична природа актів Конституційного суду України
Юридичні властивості Конституції України Юридичні властивості конституції Франції 1958 року.
Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення конституційно-правових відносин „Проблеми кваліфікації злочинних діянь, вчинених медичним працівником