Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка КНЕУ, Управління міжнародною конкурентоспроможністю, контрольна робота, 5 курс

 Мы сделаем такую контрольную за 480 грн

Вимоги до написання індивідуальних робіт з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю»

 Індивідуальне завдання виконується у формі письмового звіту обсягом  орієнтовно 15-20 сторінок комп’ютерного тексту (1,5 інтервал, 14 кегль). Обов’язковою вимогою є подання у звіті всіх формул, етапів та результатів розрахунків, власних висновків, а також наведення вихідних статистичних даних, які використовуються для розрахунку показників конкурентоспроможності (фінансова звітність тощо).

Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Етапи оцінки конкурентоспроможності підприємства

 1. Загальна характеристика підприємства:
  -сфера та види діяльності, форма власності та юридична форма організації;
  -організаційна та виробнича структура підприємства;
  -товарний асортимент та основні виробничі технології;
  -експрес-аналіз виробничо-господарської діяльності;
  -перелік ринків, на яких присутня компанія; тривалість функціонування на релевантному ринку;
  -кількість працюючих та структура управління.
 2. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємства:
  -загальна характеристика продукції та ступінь її новизни (стадія життєвого циклу);
  -відповідність міжнародним стандартам та оцінка якості;
  -необхідність у післяпродажному сервісі та система його забезпечення;
  -частка продукції у загальному асортименті підприємства та у обсязі продаж;
  -розробка переліку технічних, споживчих та економічних критеріїв конкурентоспроможності товару;
  -порівняльний аналіз продукції підприємства з аналогами компаній-конкурентів, розрахунок показника
  конкурентоспроможності товару;
  -побудова багатокутників конкурентоспроможності товару.
 3. Характеристика конкурентного середовища підприємства:
  - характеристика релевантного ринку (тип ринку (покупця/продавця)), структура ринку, тенденції його
  розвитку 
  та сегментація);
  -стисла характеристика споживачів та локальних факторів розвитку;
  -стисла характеристика логістичної системи підприємства та його дистрибуційні канали;
  -оцінка інтенсивності конкуренції в галузі (характеристика основних конкурентів підприємства, їх ринкові частки
  та обсяги продаж, розрахунок  показників інтенсивності конкуренції);
  -побудова карти груп стратегічних конкурентів підприємства;
  -оцінка впливу конкурентного середовища на діяльність компанії за методикою М.Портера (розрахунок
  коефіцієнту загального впливу конкурентного середовища на діяльність підприємства);
  -факторний аналіз динаміки ринкової частки підприємства;
  -побудова конкурентної карти ринку.
 4. Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства:
  -порівняльна характеристика конкурентних переваг та ключових компетенцій підприємства ;
  -розрахунок інтегрального показника міжнародної конкурентоспроможності;
  -побудова багатокутників конкурентоспроможності підприємства.
 5.  Характеристика конкурентних стратегій підприємства:
  -побудова матриці SWOT-аналізу;
  -оцінка ефективності корпоративної та конкурентної стратегій підприємства, їх цілі та завдання;
  -пропозиції щодо удосконалення системи стратегічного менеджменту.
 6.  Характеристика системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства:
  -організація управління процесом конкурентоспроможності продукції (якості продукції);
  - особливості  процесу  управління (планування, прогнозування та контроль)
  конкурентоспроможністю 
  підприємства;
  -організація процесу прийняття рішень та розподіл повноважень.
 7. Розробка загальних рекомендацій та власних узагальних щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції, підприємства чи галузі.