Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка НУХТ, Логістика, контрольна робота, 5 курс

 

  Мы сделаем такую контрольную за 350 грн. 

                                       МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 4,1. Загальні відомості

       Невід'ємною частиною засвоєння студентами заочної форми навчання дисципліни „Логістика" є виконання контрольної роботи. Виконувати її слід самостійно, супроводжуючи розрахунки поясненнями.
       Студентами заочної, заочної скороченої форми навчання та 2-ї вищої освіти виконується одна контрольна робота, яка складається із відповіді на два теоретичних запитання та вирішення п'яти задач (1 - транспортної задачі, 2 -задачі управління запасами, 3 - завдання з АВС-ХУг аналізу, 4 - завдання з визначення меж ринку, 5 - завдання з місця розташування складу). Варіант вибирається Студентом згідно з двома останніми цифрами номеру залікової книжки.
Контрольна робота повинна мати титульну сторінку, на якій вказуються:
назва навчального закладу,
дисципліна,
прізвище, ім'я та по батькові студента,
факультет, курс, група,
номер варіанта,
номер залікової книжки.
       Наприкінці роботи слід навести список використаної літератури, поставити підпис і дату виконання.
       Контрольна робота виконується студентами на стандартних аркушах паперу формату А4, які Потім зшиваються, або в окремому зошиті. Всі сторінки нумеруються. Мова контрольної роботи - державна. Робота подається на перевірку на кафедру маркетингу (аудиторія В-309) особисто або поштою (на адресу університету, кафедри маркетингу) не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.
       4.2. Зміст контрольної робота
       Завдання І. Дайте відповідь на теоретичні питання Теоретичні питання для виконання контрольної роботи розміщені у розділі 4 „Питання для підготовки до іспиту".

Таблиця 6.

заліковій книжці

№ питання

№ В

заліковій книжці ..

питання

№. в заліковій книжці

№ питання

№в  заліковій книжці.

№ питання

00

1

64

25

9

34

50

4

37

75

2

27

01

24

51

26

1

26

51

7

45

76

11

36

02

3

63

27

2

40

52

15

38

77

20

45

03

22

62

28

12

37

53

10

46

78

1

39

04

5

52

29

18

43

54

5

26

79

4

29

05

20

61

ЗО

8

46

55

6

39

80

22

47

06

Л     

59

31

3

28

56

16

27

81

5

43

07

18

53

32

4

42

57

8

40

82

3

41

08

9

60

33

28

65

58

17

28

83

6

31

09

16

58

34

37

74

59

21

41

84

13

.38

10

11

54

35

9

47

60

11

29

85

7

45

11

14

57

36

5 .

ЗО

61

22

42

86

8

33

 

12

13

65

37

6

44

62

23

ЗО

87

16

41

13

12

55

38

10

48

63

14

43

88

12

50

14

15

66

39

7

32

64

18

31

89

ЗО

. 67

15

ю

67

40

10

35

65

25

44

90

34

71

16

17

56

41

29

66 

66

3

32

91

14

39

 17

8

68

42

15

40

67

9

-50

92

21

46

18

19

71

43

33

70

68

20

33

93

26

63

19

6

73

44

35

72

69

2

49

94

'36

73

20

21

69

45

24

49

70

24

34

95

23

48

21

4

72

46

32

69

71

13

48

96

38

75

22

23

75

47

11

49

72

19

35

97

31

68

23

.2

74

48

25

50

та

12

47

98

27

64

24

25

70

49

19

44

74

 І

36

99

17

42

Завдання 2. Розв'яжіть задачі Задача 1.1.

У сировинній зоні маємо 5 переробних пунктів молочних заводів. Крім того, маємо 3 великі фермерські господарства, які постачають молоко на молочні заводи. Відомі показники критеріїв оптимальності (відстань у км або вартість перевезення одиниці продукції) між кожним підприємством і фермерським господарством.

Таблиця 7.

№ варіанту

1,11,

2,12,

3,13,

4,14,

5,15,

6,16,

7,17,

8,18,

9,19,

10, 20,

за заліковою

21,

22, 32,

23,33,

24, .34,

25,35,

26,36,

27,37,

28,38,

29,39,

ЗО, 40,

книжкою

31,41

42

43

44

45

.46

47

48

49

50

Ферма № 1

22

19

15

17

9

15

25

22

9

12

Ферма № 2

19

16

21

24

25

15

5'

19

25

14 1

Ферма № 3

10

10

11

10

17

16

10

10

17

16

Завод № ]

7

11

8

9

11

8

11

7

11

10

Завод № 2

13

1.4

12

15

15

10

9

13

15

9

Завод № 3

11

9 '?

8

11

8

7

8 4

11

8

10

Завод № 4

15.

4

14'

12

7

12

6

15

7

7

Завод № 5

5

7

5

4

ю

9

6

5

10

6

 

№ варіанту за

заліковою книжкою

Критерій оптимальності Су - відстань, км

Критерій оптимальності Сі) - в перевезення один, продукції

артість грн

1,11,

л:

31.41

2,12, 22,32, 42

3,13, 23,33, 43

4,14, 24, 34, 44

5, 15, 25, 35, _45

6,16, 26,36, 46

7,17, 27, 37, 47

8,18, 28,38, 48

9,19, 29,39, 49

10,20, ЗО, 40, 50

1-1

7

2

4

7

2

14

20

9

15

15

1-2 .

9

5

6

5

5

5

16

14.

10

10

1-3

8

8

9-

3

'   3

22

13

10

23

5

1-А

'  2

3

4

5

5

5

.   15

25

25

25

1-5

7

2

4

5

6

5

' 11

23

20

10

2-1

5.

9

6

2

4

10

10

25

5

25

2-2

4

8

3

5

8

5

' 5

.10

14-

5

2-3

9

7

8

9

11

15

25

5

15

2-4

5

2

1

6

8

14

10

5

22

5

2-5

10

8

6

4

7

5

23

10

5

15

3-1

4

5

5

8

2

16

25

15

5

10

3-2

1

7

6

9

8

10

20

10

10

5

3-3

6

7

8

7

8

21

5

15

 5

21

3-4

1

9

4

6

9

25

5

10

25

20

3-5

3

4.

6

7

6

15

15

20

15

5'

        Потрібно за допомогою метода потенціалів побудувати оптимальний план перевезень сировини, який забезпечить або мінімальні витрати на перевезення, або мінімальний обсяг тоно-кілометрів (в залежності від варіанту).
Задача 1.2.
       Заводи деякої автомобільної фірми розміщено у містах А, В, С та В. Основні центри розподілення продукції сконцентровано у містах 1, 2, 3 та 4. Обсяги виробництва заводів наведено у таблиці, так само як величини попиту у центрах розподілення. Вартість перевезення автомобілів залізницею по кожному із маршрутів або час перевезення по кожному із маршрутів наведено у таблиці:
       Побудуйте математичну модель, яка дозволить визначити кількість автомобілів, що перевозиться з кожного заводу у кожен розподільчий центр, та оптимальний план перевезень таким чином, щоб загальні транспортні витрати або витрати часу були мінімальними.

Таблиця 8.

№ варіанту за

51, 61,

52, 62,

53, 63,

54, 64,

55,65,

56, 66,

57,67,

58,68,

59, 69,

60,70,

заліковою

71, 81,

72, 82,

73, 83,

74, 84;

75,85,

76,86,

77,87,

78,88,

79,89,

80, 90,

книжкою

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

Місто А

1000

1700

600

1200

850

1400

800

700

1400

900

Місто В

1300

1400

900

1100 .

1100

800

600

500

1000

^_550

Місто С

 

800

700

ЛАП

 

1000

1400

600

1200

850

Місто й

800 

600

500

1000

550

1300

1700-

900

1100

11001

Розподільчий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центр (РЦ) у

1300

1900

400

1100

700

500

900

1100

1500

1200

місті 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЦ у місті 2

1500

900

1100

900

800

1200

1000

750

1200

700

РЦ у місті 3

500

1000

750

1500

1200

1300

700

450

1100

700

РЦ у місті 4

1200

700

450

1200

700

1500

1900

400

900~1

800

 

№ варіанту 

за заліковою книжкою

Критерій оптимальності - вартість перевезення автомобілів, $/шт

Критерій оптимальності - час перевезення автомобілів, діб/шт

51,61, 71,81, 91

52, 62, 72, 82, 92

53, 63, 73, 83, 93

54,64, 74, 84, - 94

55, 65, 75, 85, 95

56, 66, 76, 86, 96

57, 67, '77, 87, 97

58, 68, 78, 88, 98

59, 69, 79, 89, 99

60,70, 80, 90. 00

А-1

150

75

65

50

100

5

1

11

1

4

А-2

95

40

55

70

130

4

5

7

2

5

А-3

100

80

130

90

80

8

4

6

3

9

А-4

50

50

90

Ґ 100

90

5

8

3

 4

7

В-1

65

95

100

80

75

2

10

5

5

3

В-2

'45

100

130

60

40

3

9

4

6

10

в-з

55

140

80

40

80

10 

4

9

 7

1

В-4

130

90

100

80 

90

9

11

7

8

5

С-1

65

90

50

50

100

4

6

10

9

6

С-2  

80

75

75

60

55

6

7

4

10

7

С-3

75

90

90

80

130

7

5

5

11

3

С-4

65

90

150

40

65

11

2

6

12

4

О-І

55

100

. 95

80

50

6

3

9

11

9

0-2

80

80

130

50

.75

7

6

7

10

9

 

60

50

80

. 55

90   .

8

7

5

9    1

10

Т>-4

40

95

100

130

80 >

5

11

1   _     8   

5

Задача 2.1.
Потреби хлібозаводу у борошні протягом періоду виробництва складають % тон. Вартість 1 тони борошна складає Се гривень. Витрати на транспортування однієї партії борошна незалежно від її розмірів дорівнюють Ср гривень. Витрати на зберігання 1 тони борошна складають 12% від вартості одиниці борошна. Представити графічне вирішення задачі - вибрати масштаб та побудувати графіки зміни ¥р, ¥„ та К. Який розмір партії борошна буде економічно вигідніший для підприємства - 1000 тон або 2000 тон?
Таблиця 9.

№ варіанту за

заліковою книжкою

ЇДІ,

21

2,'12,

'.'.22/ .

Л ¡3, 23

:4,14; - :24. '

5,15; 25

5,16, 26

7,17, 27

8,18, 28

9,19, 29

10, 20,

' 30

Ъ

150000

20000

35000

32000

30000

40000

15000

и25000

28000

33000

Е___

250

250

300

440

450

150

600

430

500

410

с«

580

750

550

650

620

780

380

520

600

600

Задача 2.2.
       У реабілітаційному центрі може лікуватися одночасно X чоловік. Для проходження процедур необхідно 2 системи крапельниць в день на кожного хворого. Вартість доставки партії систем С„ грн. Зберігання 1 системи коштує С„ гри. на рік. Реабілітаційний центр приймає хворих на 24 дні У змін на рік. Час доставляння замовлення іаосг днів. Яку партію вигідно завозити, якщо системи реалізовуються упаковками по 350 штук? А якщо по 1000? Коли потрібно робити замовлення?
Таблиця 10.

№ варіанту за заліковою книжкою

31,41, 51

32,42, 52

33,43, 53

34,44, 54

-------

35,45, 55

36,46,' 56

37,47, 57

38,48, .   58

39,49, 59

40, 50,

60

X

150

200

250

180

350

600

150

200

180

250

V

12

10

12

10

14

12

И .

12

14

10

Єе_

125

і_ 100

.150

100

. 165

ПО

110

130

100

150

с„

5

7

10

5

5 '

4

5

? 3

10

6

^ ДОСЇ

7

5

3 '

5

4

4

5         3

10

4

Задача 2.3.
Сім'я з N осіб потребує на зимовий сезон (6 місяців) 2 п'ятдесяти кілограмових мішка картоплі на особу. На сімейні раді було вирішено закуповувати картоплю поступово. Вартість доставки партії картоплі з базару додому складає Ср грн. за партію. Вартість 1 кілограма картоплі Сс грн. Витрати на зберігання картоплі складають Х% ціни кілограма картоплі. Щоб батько привіз картоплю з базару, його треба попередити за іат дні. Якими партіями (кратними їв кг) слід купувати картоплю, щоб витрати на транспортування та зберігання були найменшими. У який момент потрібно буде давати замовлення на покупку?
Задача 3.1
Провести ABC- та XYZ-аналіз за приведеною базою даних. Зробити групування (виділити групи АХ, AY, AZ і т.д.). Зробити короткі висновки з проведеного аналізу.

Таблиця 12.

№ варіанту за

заліковою книжкою

1,11, 21, 31,41

2,12, 22,32, 42

3,13, 23,33, 43

4,. 14, 24,34,

44

. 5,15, 25,35,

45 -

6,16, 26,36, 46

7,17, 27, 37,

47

8,18, 28,38,

48

9,19, 29,39, 49

10, 20, ЗО, 40, 50

Завдання

Дод.1

Дод.2

Дод-3.

Дод.4

Дод.5

Дод.6

Дод.7

Дод.8

Дод.9

Дод.10

Задача 3.2

Провести АВС-аналіз за приведеною базою даних. Зробити короткі висновки з проведеного аналізу.
Таблиця 13.

№ варіанту за

заліковою книжкою

51, 61, 71, 81,

91

52, 62, 72, 82,

92

53, 63, 73, 83,

93:

54, 64, 74, 84, 94

55, 65, 75, 85, 95

56,66, 76, 86, 96

57, 67, 77, 87, 97

58, 68, 78,88, ? 98

59,69, 79, 89,

99   .

60,70, 80, 90,

00

Завдання

Дод.11

Дод.!2

Дод.13

Дод.14

Дод.15

Дод.16

Дод.17

ДодД8

Дод.19

.Дод.20

Задача 4.
       Підприємство-виробник «А», що випускає кондитерські вироби, розташовано на відстані Ь км від підприємства «В», що реалізує продукцію аналогічного асортименту. Підприємства визначають свої виробничі витрати на рівні ВВА грн.. та ВВВ грн.. за товарну одиницю, а витрати на транспортування вантажу - ТрВА грн./км для підприємства «А», і ТрВм грн./км для підприємства «В». Розрахувати межі ринку для підприємств «А» та. «В» (дані для розрахунків наведено у таблиці 13). Щоб розширити межі ринку, підприємство «В» вирішило використати склад «С», що знаходиться на відстані X км від її виробництва й на відстані V км від підприємства «А». Доставка на склад здійснюється великими партіями й звідти розподіляється між споживачами. Витрати, пов'язані з функціонуванням складу «С», складають ВС При., на товарну одиницю. В який спосіб зміниться ситуація із межами ринків підприємств «А» та «В»?
Задача 5.
Ми маємо п'ять споживачів однорідної продукції, координати цих споживачів у прямокутній системі координат, вантажообіг кожного споживача. Необхідно знайти координати точки (Хсклад; Усклад) для розміщення розподільчого складу, що обслуговує цих п'ятьох споживачів у прямокутній системі координат, і вказати цю точку на кресленні. )