Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка НУХТ, Міжнародний маркетинг, контрольна робота, 5 курс

 Мы сделаем такую контрольную за 100 грн. 

ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.     Сутність, суб'єкти та форми міжнародного маркетингу.
2.      Міжнародний   маркетинг:   об'єкт,   предмет,   суб'єкти,   методи дослідження.
3.     Сутність, принципи, функції та задачі міжнародного маркетингу.
4.     Типи маркетингу, їх спільні риси та відмінності.
5.     Внутрішній та міжнародний маркетинг: загальні риси та відмінності.
6.      Специфічні особливості міжнародного маркетингу, які відрізняють його від внутрішнього маркетингу.
7. Інтернаціоналізація   світового   господарства   та   нові   пріоритети міжнародного маркетингу, маркетингової діяльності.
8. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства.
9. Міжнародний     маркетинг     як     наслідок     інтернаціоналізації маркетингової діяльності.
10. Дві основні концепції міжнародного маркетингу. 
11. Особливості і цілі міжнародних маркетингових досліджень. ' Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини.
12.Аналіз факторів середовища міжнародного маркетингу.
13. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі.
14. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика міжнародного економічного середовища.
15. Маркетинговий аналіз конкурентного середовища.
16. Соціально-культурне  середовище  та  його   вплив  на  зовнішню маркетингову політику фірми.
17.Міжнародне політичне середовище зовнішнього маркетингу та його основні чинники.
18.Особливості дослідження, чинники та елементи міжнародного правового середовища.
19.Елементи соціально-культурного середовища міжнародного маркетингу.
20.Основні елементи міжнародного політичного середовище зарубіжного ринку.
21. Сутність та особливості міжнародних маркетингових досліджень.
22. Стадії міжнародного маркетингового дослідження. 
23. Типи міжнародних маркетингових досліджень.
24. Зовнішньоекономічний потенціал фірми та умови його реалізації. 
25.Оцінка привабливості міжнародного ринку.
26. Чинники, які спонукають фірму до виходу на міжнародний ринок.
27. Міжнародні маркетингові можливості фірми та ризики.
28. Рішення про доцільність виходу на зовнішній ринок.
29. Ранжирування як спосіб вибору зарубіжного ринку.
30. Сутність, цілі та умови сегментації міжнародних ринків.
31. Фактори сегментації світового ринку.
32. Підходи до міжнародної сегментації.
33. Критерії сегментації світового ринку. 
34. Позиціонування товару на зарубіжному ринку.
35. Маркетингові стратегії та сегментація світового ринку.
36. Розробка стратегій виходу та присутності на міжнародному ринку.
37. Етапи виходу на зовнішній ринок. 
38. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки.
39. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок. 
40. Чинники вибору стратегії виходу на зовнішній ринок.
42. Причини появи концепції глобального маркетингу. 
43.   Умови застосування, переваги та недоліки стратегії експортування. /^Г) Порівняльна характеристика прямого  і  непрямого  експорту  як ^      стратегій виходу фірми на зовнішній ринок.
45.      Характеристика ліцензування, управлінського контракту та підрядного виробництва як способів виходу фірми на міжнародний ринок.
46.      Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок його переваги та недоліки.
47.      Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок.
48.      Розробка міжнародної стратегії зростання.
49.      Стратегічні альтернативи у міжнародного маркетингу: стандартизація та адаптація.
50.      Сутність, переваги та недоліки адаптивних стратегій.
51.      Характеристика стандартизованих стратегій, їх переваги та недоліки.
52.      Стандартизація міжнародного комплексу маркетингу.
53.      Товарні стратегії у міжнародному маркетингу.
54.      Чинники, що впливають на міжнародну товарну політику.
55.      Життєвий цикл товару (ЖЦТ) у міжнародному маркетингу. Теорія міжнародного ЖЦТ Вернена.
56.      П'ять стадій ЖЦТ у міжнародному маркетингу.
57.      Особливості формування попиту та стимулювання збуту в міжнародному середовищі.
58.      Міжнародна реклама і пропаганда. Табу міжнародної реклами.
59.      Особливості формування стратегій розподілення у міжнародному маркетингу. Канали розподілення на світових ринках.
60.      Учасники міжнародних каналів розподілу. Критерії вибору зарубіжного посередника.
61.      Цінові рішення щодо продажу товару на міжнародному ринку.
62.      Види цін та цінові ситуації у міжнародного маркетингу. Чинники міжнародного ціноутворення.
63.      Послідовність ціноутворення у міжнародного маркетингу.
64.      Цінові стратегії залежно від цілей фірми на зовнішньому ринку.

ЗАДАЧА.

На основі наведених у таблиці 1 даних оцінити рівень інтенсивності конкуренції на товарному ринку за допомогою показників, що характеризують рівень монополізації та ступінь концентрації ринку (індекс Харфіндела-Хіршмана та чотирьохдольно'го показника).

Таблиця 1

Вихідні дані для оцінки рівня інтенсивності конкуренції на товарному ринку

Назва підприємства

Обсяг  реалізації продукції

 

ВАРІАНТИ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ВАТ «Імперія»

1301,9

70256,3

905,9

241400,8

2391,8

5361,0

527,8

2683,3

1416,1

5909,9

12581,2

1034,2

Концерн «Надія»

778,4

43143,7

892,8

135044,0

1308,9

1924,6

467,0

646,1

296,1

588,7

5933,2

967,8

ЗАТ «Зеніт»

651.8

31212,7

809,3

26546,4

1214,7

142,1

458,2

509,5

231,6

375,7

4932,

921,0

ЗАТ «Візар»

421,6

25690,5

707,6

14985,9

1026,4

47,1

432,3

377,1

186,0

172,0

3931,6

757,1

ЗАТ «Дніпро»

411,8

3656,9

627,7

3254,1

743,9

39,2

403,9

325,8

170,8

161,1

3002,3

82,0

ВАТ «Октава»

379,2

1606,8

550,7

2312,1

499,1

35,3

393,6

280,1

121,5

74,4

2216,0

31,2

ВАТ «Меридіан»

327,6

1569,9

459.1

1541,4

391,7

31,4

377,9

217,0

94,9

67,4

5146,9

27,3

Концерн «Вітал»

264,6

1403,6

364,0

1027,6

298,5

29,8

366,2

150,2

106,3

49,6

4860,9

23,4

ЗАТ «Весторіс»

242,3

1145,1

309,5

599,4

228,8

27,5

355,9

165,1

83,5

47,2

4575,0

15,6

ВАТ «Тікаб»

225,1

1034,3

267,3

342,5

194,9

23,5

299,1

155,2

64,5

45,7

4146,1

14,4

ВАТ «Іберус»

146,6

960,4

226,7

299,7

167,6

21,2

289,8

30,3

60,7

44,9

3645,7

9,4

Концерн «Терра»

139,8

812,6

206,3

256,9

155,4

17,3

214,4

190,4

56,9

33,3

3216,8

7,8

ВАТ «Корал»

115,7

775,7

201,2

214,1

146,9

14,9

149,8

70,5

53,1

31,0

3002,3

2,7

ВАТ «Троянда»

112,3

554,1

192,5

171,3

134,7

13,3

45,5

103,9

115,4

27,9

2930,9

2,0

ЗАТ «Спектр»

107,1

424,8

155,5

128,5

116,8

11,0

30,4

72,3

124,9

27,1

2430,5

1,6

Концерн «Глобус»

41,2

166,2

143,8

 

86,6

6,3

25,5

74,8

109,0

24,0

1644,1

0,8

ЗАТ «Вікос»

22,9

 

55,9

 

80,0

5,5

19,1

41,4

182,2

21,7

1072,3

0,7

ТОВ «Кенді»

6,3

 

39,2

 

72,5

51,8

16,2

26,0

79,7

17,8

 

0,5

Концерн «Інком»

 

 

 

 

50,8

38,5

 

 

72,1

 

 

 

ВАТ «Сігма»

 

 

 

 

 

 

 

 

60,7

 

 

 

 

Назва підприємства

Обсяг  реалізації продукції, тис. одиниць продукції

 

ВАРІАНТИ

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ВАТ «Імперія»

24938,3

776,8

820,5

206375,1

2247,6

209004,4

8595,2

145493,8

24938,3

776,8

820,5

206375,1

Концерн «Надія»

21206,0

714,5

406,2

28479,3

519,5

53809,6

11750,7

64006,0

21206,0

714,5

406,2

28479,3

ЗАТ «Зеніт»

18763,1

343,6

354,7

5995,6

326,7

37076,1

4026,9

14746,8

18763,1

343,6

354,7

5995,6

ЗАТ «Візар»

15047,8

308,7

353,3

3747,3

317,9

8071,4

4761,3

7866,8

15047,8

308,7

353,3

3747,3

ЗАТ «Дніпро»

12282,5

87,1

289,4

999,3

356,7

6037,2

9871,1

2519,2

12282,5

87,1

289,4

999,3

ВАТ «Октава»

10908,4

59,8

236,4

1748,7

346,1

4167,0

6516,4

6710,8

10908,4

59,8

263,4

1748,7

ВАТ «Меридіан»

8652,1

49,5

230,2

1074,2

235,6

2624,9

6255,0

6090,4

8652,1

49,5

230,2

1074,2

Концерн «Вітал»

8312,8

43,8

209,6

499,6

209,2

2362,4

4020,6

5582,9

8312,8

43,8

209,6

499,6

ЗАТ «Весторіс»

7125,2

20,2

250,4

374,7

173,3

2362,4

1487,5

5216,3

7125,2

20,2

250,4

374,7

ВАТ «Тікаб»

7803,8

14,2

234,1

299,8

169,8

360,9

1251,0

3834,7

7803,8

14,2

234,1

299,8

ВАТ «Іберус»

7973,5

11,0

175,9

32,5

60,5

262,5

902,5

2255,7

77973,5

11,0

175,9

32,5

Концерн «Терра»

7294,9

9,7

186,5

42,5

204,5

196,9

722,0

2453,1

7294,9

9,7

186,5

42,5

ВАТ «Корал»

6955,6

9,0

166,8

27,5

218,6

1214,0

1107,9

2002,0

6955,6

9,0

166,8

27,5

ВАТ «Троянда»

6395,7

8,7

205,7

35,0

105,2

426,5

329,9

1804,6

6395,7

8,7

205,7

35,0

ЗАТ «Спектр»

5988,6

8,0

146,6

30,0

55,2

98,4

448,1

789,5

5988,6

8,0

146,6

30,0

Концерн «Глобус»

 

6,7

131,2

25,0

41,7

 

18,7

197,4

 

6,7

131,2

25,0

ЗАТ «Вікос»

 

5,5

117,3

 

39,4

 

136,9

 

 

5,5

117,3

 

ТОВ «Кенді»

 

3,7

75,5

 

155,1

 

 

 

 

3,7

75,5

 

Концерн «Інком»

 

 

 

 

33,5

 

 

 

 

1,0

 

 

ВАТ «Сігма»

 

0,1

 

 

8,2

 

 

 

 

 

 

 

                                                    МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ 

 

Існує кілька методів оцінки ступеню інтенсивності конкуренції на зарубіжному ринку: чотирьохдольний показник (ЧДП), індекс Лернера, індекс Харфіндела-Хіршмана (ІХХ), індекс Розенблюта, показник ентропії, коефіцієнт варіації тощо. Найбільш поширеними є ЧДП та ІХХ.
Чотирьохдольний показник (CR - Concentration Ratio) - (ЧДП) являє собою загальну частку чотирьох перших підприємств ринку, що реалізують максимальні обсяги продукції в загальному обсязі реалізації продукції на ринку, що розглядається.

 

ЧДП = ОР1+ОР2+ОР3+ОР4
                         ОРі

де ОРі - загальний обсяг реалізації продукції заданого асортименту, тис. грот.од.:
ОРІ; ОР2 ; ОРЗ; ОР4 - обсяг реалізації продукції заданого асортименту, відповідно першим, другим, третім та четвертим виробником за розміром реалізації, тис. грош.од.
    З 1968 по 1984 pp. цей показник використовувався Департаментом юстиції США для оцінки ступеня концентрації товарних ринків. У випадку, коли ЧДП перевищував 0,75 (75%), вводилися обмеження для злиття підприємств, оскільки даний ринок розглядався як об'єкт монопольної практики.
      Сьогодні коефіцієнти концентрації розраховуються і відслідковуються національною статистикою Франції та США для 4, 8, 20, 50 та 100 ведучих підприємств ринку, в Німеччині, Англії, Канаді - для 3, 6 і 10. З середини 1980-х CR4 став використовуватися в країнах Східної Європи.
      Серед показників, що використовуються для оцінки рівня монополізації ринку, найпоширенішим є індекс Харфіндела-Хіршмана (ІХХ) - сума квадратів ринкової частки фірм, що діють на ринку:

                                                                    ІХХ - Ê х і 2
              де хі - частка ринку і-ї фірми, виражена у відсотках; п - загальна кількість фірм на ринку.
       Індекс може набирати значення від 0 (повна децентралізація виробництва) до 10 000 (абсолютна монополія). Емпірично визначено, що при значенні індексу:
0 - 1000 - ринок є немонополізований (нормальний для конкуренції -конкурентний) ринок;
1000-1800 - перехідний від конкурентного до монополізованого;
> 1800 (1800 - 10000)- монополізований (неконкурентний) ринок.
        Окрім розглянутих, показників, що характеризують рівень монополізації ринку, для оцінки інтенсивності конкуренції приймаються до уваги так звані умови безпечності конкуренції.
         Розрізняють умови безпечності конкуренції:
•    теоретичні, рекомендовані науковцями з маркетингу; « затверджені законодавчо.
         Теоретичними умовами безпечності конкуренції є такі: « на ринку діють 10 і більше підприємств;
      одне підприємство займає не більше З S % ринку;
      два - не більше 44%;
      три - не більше 54 %;
      чотири - не більше 63%.
       Затверджені законодавчо умови безпечності конкуренції розглянемо на прикладі України. Згідно зі статтею 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», монопольним вважається такий стан, коли на ринку один суб'єкт господарювання займає більше 35% .не більше трьох суб'єктів господарювання займають частку ринку, яка перевищує 50%, або не більше п'яти суб'єктів займають частку рийку, що перевищує 70%.

 ПРИКЛАД РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ

ЗАТ "Троянда" ЗАТ "Спектр" ЗАТ "Інфут" Концерн "Глобус" ЗАТ "Вікос" TOB "Кенді" Концерн "інком"
                                                                             Розв 'язок

Для оцінення ступеня інтенсивності конкуренції на даному товарному ринку застосуємо два найбільш поширені методи оцінки рівня монополізації ринку: індекс ринкової концентрації Харфіидсла-Хіршмана (ІХХ) та чотирьохдольний показник (CR - Concentration Ratio) як це і оговорено умовою задачі.
    Розрахунок "показника «індекс Харфіндела-Хіршмана» передбачає обчислення ринкових часток всіх виробників (у %), квадратів цих ринкових часток та знаходження сумарних значень останніх по всім виробникам. Означені розрахунки будемо виконувати та подавати у табличній формі (таблиця 3).
                                                             Умова задачі
На основі наведених у таблиці 2 даних оцінити рівень інтенсивності конкуренції на товарному ринку за допомогою показників, що характеризують рівень монополізації та ступінь концентрації ринку (індекс Харфіндела-Хіршмана та чотирьохдольного показника).
                                                                                          Таблиця 2.

Назва підприємства

Обсяги реалізації, млн. одиниць продукції

ВАТ "Імперія"

12,9

Концерн "Надія"

11,2

ЗАТ "Зеніт"

10,8

ЗАТ "Впар"

10,6

ЗАТ "Дніпро"

9,8

ВАТ "Октава"

8,6

ВАТ "Меридіан"

7,3

Концерн "Вітал"

4,4

ЗАТ "Весторіс"

3,9

ВАТ "Тікаб"

4,4

ВАТ" Іберус"

4,2

Концерн "Терра"

0,7

ВАТ "Корал"

5,0

 

ЗАТ "Вікос"

2,0

1,88

3,54

TOB "Кенді"

ІД

1,03

1,07

Концерн "інком"

0,7

0,66

0,43

Разом:

106,3

100,0

767,24

Значення показника

 

 

 

«ІХХ»

 

-

767,24

  Розрахунок показника «індекс Харф індела-Хіршмана»

Назва підприємства

Обсяги реалізації,

Частка

Квадрат

 

млн.одиниць

ринку, %

частки

 

продукції

 

ринку

ВАТ "Імперія"

12,9

12,14

147,27

Концерн "Надія"

11,2

10,54

111,01

ЗАТ "Зеніт"

10,8

10,16

103,22

ЗАТ "Візар"

10,6

9,97

99,44

ЗАТ "Дніпро"

9,8

9,22

84,99

ВАТ "Октава"

8,6

8,09

65,45

ВАТ "Меридіан"

7,3

6,87

47,16

Концерн "Вітал"

4,4

4,14

17,13

ЗАТ "Весторіс"

3,9

3,67

13,46

ВАТ "Тікаб"

4,4

4,14

17,13

ВАТ" Іберус"

4,2

3,95

15,61

Концерн "Терра"

0,7

0,66

0,43

ВАТ "Корал"

5,0

4,70

22,12

ЗАТ "Троянда"

2,0

1,88

3,54

ЗАТ "Спектр"

3,1

2,92

8,50

ЗАТ "Інфут"

1,8

1,69

2,87

Концерн "Глобус"

1,8

1,69

2,87

          Розраховані значення індексу Харфіндела-Хіршмана для виробників даного товарного ринку свідчать про те, що цей ринок є немонополізованим (розрахункове значення показника ІХХ знаходиться в інтервалі від 0 до 1000), тобто нормальним для конкуренції. Окрім того, цей ринок повністю задовольняє умовам безпеки конкуренції як на теоретичному, так і на законодавчому рівнях. Так, згідно з теоретичними умовами безпеки конкуренції ситуація на даному товарному ринку була така: Заводи деякої автомобільної фірми розміщено у містах А, В, С та В. Основні центри розподілення продукції сконцентровано у містах 1, 2, 3 та 4. Обсяги виробництва заводів наведено у таблиці, так само як величини попиту у  Кількість виробників дорівнювала 20 (що в 2 рази більше за 10);
              Ринкова частка лідера ринку (ВАТ «Імперія») становила 12,14 % (менше 31 %, необхідного для дотримання умови конкурентного ринку);
              Частка ринку двох провідних виробників (ВАТ «Імперія» і концерну «Надія») дорівнювала 22,68 % (< 44 %);
® Три провідні виробники (ВАТ «Імперія», концерну «Надія» і ЗАТ «Зеніт») займали частку ринку у розмірі 32,84 % (< 54 %);
в     Частка ринку чотирьох найбільших виробників(ВАТ «Імперія»,  концерну  «Надія»,  ЗАТ «Зеніт»  і  ЗАТ  «Візар») дорівнювала 42,81 % (значно < 63 %). Так само і за законодавчо затвердженими умовами безпеки конкуренції даний товарний ринок є абсолютно безпечним, про це свідчать дані табл.4.

Таблиця 4.

Становище суб'єктів господарювання відносно норм українського
_______                   _____ законодавства

Кількість

Норма питомої ваги

Питома вага на ринку,%

підприємств

підприємств на ринку

 

1

<35%

12,14

3

<50%

32,84

5

<70%

52,03

Попередні висновки цілком підтверджує розрахунок ще одного показника, що характеризує інтенсивність конкуренції на ринку.
         Розрахуємо чотирьохдольний показник (CR - Concentration Ratio), що являє собою загальну частку чотирьох перших підприємств ринку, що реалізують максимальні обсяги продукції в загальному обсязі реалізації продукції на ринку, що розглядається:

Чотирма першими підприємствами ринку є ВАТ «Імперія», концерну «Надія», ЗАТ «Зеніт» і ЗАТ «Візар». їхня загальна ринкова частка складає:

12,14%+ 10,54%-) 10,16% + 9,97% = 42,81 %=-0,428 або

12,9 + 11,2 + 10,8 + 10,6    45,5   „ ,.0

-------------------------------- =г--------- U.4/CJ

106,3            106,3

Розрахункові значення чотирьохдольного показника - значно менші за (0,75) 75 %, свідчать, що даний товарний ринок далекий від монопольного стану (не є об'єктом монопольної практики) і ніяких обмежень щодо злиття підприємств не може бути.
         Висновок: виконані розрахунки промовисто свідчать про те, що розглянутий товарний ринок є ринком «вільної конкуренції» і входження на нього є достатньо простим. Цей стан ринку дає цілком реальну можливість завоювання більшої ринкової частки практично всім операторам, що працюють на даному товарному ринку.