Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Главная » 88 » Методичка НАУ. Гроші та кредит, контрольна робота № 2, 4 курс

 Мы сделаем такую контрольную за 225 грн

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Факультет економіки і підприємництва

кафедра економічної кібернетики

 

 

      ГРОШІ І КРЕДИТ

 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 2 для студентів спеціальностей: 
8.050106 «Облік і аудит»,

8.050108 «Маркетинг»,
7.050104 «Фінанси»,

7.050107 «Економіка підприємства»,

7.050102 «Економічна кібернетика»,

6.050100 «Міжнародна економіка»

 

 

Київ -2006

 

 


Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи

по дисципліні «Гроші та кредит»


 

Тема: Вибір джерел фінансування переозброєння і розвитку виробництва

 

 

Ціль роботи: необхідно розглядати і проаналізувати на підставі проведених розрахунків альтернативні варіанти фінансування придбання підприємством необхідного устаткування і вибрати найбільш ефективний варіант фінансування.

 

Вихідні дані
 

         Підприємству потрібно устаткування для випуску продукції (провадження робіт) вартістю (100000+1000N) доларів США. Воно буде використовуватися 6 років. Можлива ліквідаційна ціна устаткування після шести років буде приблизно складати 6550 доларів США. Можливими варіантами фінансування придбання устаткування є: покупка устаткування за рахунок кредиту чи банку ж придбання устаткування в лізинг на підставі договору лізингу. Якщо підприємство купить устаткування за рахунок довгострокового  кредиту, то банк надасть підприємству кредит в розмірі 100% вартості обладнання під (25-n)% на 6 років зі сплатою процентів за кредит і проведенням частини боргу щорічно. Вартість технічного обслуговування устаткування для підприємства випадку придбання устаткування у власність складає 6000 дол. США у рік. У випадку придбання устаткування в лізинг. Виробник пропонує технічне обслуговування устаткування в розмірі 5000 доларів США в рік. Лізингові платежі повинні виплачуватися лізингоотримувачем щорічно протягом 6 років. Ставки лізингової маржі складає (14-n%) річних. Після закінчення договору лізингу можливий викуп об'єктів лізингу по залишковій вартості.
N – останні дві цифри залікової книжки студента;
 

n – остання цифра залікової книжки студента
 

Завдання
 

Необхідно розрахувати і порівняти рух засобів (витрат) підприємства при різних варіантах придбання устаткування і вибрати оптимальну форму фінансування своєї програми. Для порівняння двох варіантів необхідно підрахувати чисту приведену вартість по кожному з них і вибрати той варіант, у якого чиста приведена вартість буде менше.

Методика проведення аналізу варіантів фінансування придбання устаткування 

 

І. Розрахунок руху засобів (витрат) підприємства при покупці устаткування за рахунок кредиту банку.
        1.1.  При висновку кредитного договору банком розраховується і встановлюється по роках за допомогою спеціального розрахунку платежу по кредиту для позичальника з урахуванням виплат основного боргу і кредитів по ньому.
          Середній розмір платежів по кредиту по роках кредитного договору розраховується по формулі:

 ,

де - платіж по кредиту в t-ом розрахунковому році;  - сума боргу згідно кредитного договору; d – процентна ставка за користування кредитом; t – термін надання кредиту.

         Цей розмір платежу по кредиту встановлюється банком у договорі однаковому на щороку кредитного договору, за винятком останнього року. Наприкінці останнього року залишок неоплаченої частини основного боргу додається до суми середнього платежу по кредиту. Сума середнього платежу по кредиту останнього року визначається по формулі:

                                          ,

де : Пкрt – річний відсоток за користування кредитом у поточному t-ому розрахунковому періоді (році);
       НЧДt-1
– неоплачена сума основного боргу (кредиту) за минулий t-1-ий попередній розрахунковий період (рік).

         1.2. Відсоток за користування кредитом розраховується на основі несплаченої частини основного боргу по кредиту за минулий t-1-ий розрахунковий період по формулі:

         

1.3. Основний платіж (борг) по кредиту являє собою платіж по кредиту, установлений банком по роках кредитного договору, за мінусом відсотків за кредит, і визначається по формулі:

,

де: ОПt – основна сума боргу по кредиту, що підлягає сплаті позичальником банку в поточному розрахунковому t-ом року;

  ПКt – платіж по кредиту, установлений банком на поточний t-ий розрахункового року;
           Пкрt – сума відсотків за кредит, що підлягає сплаті банку позичальником у поточному t-ом розрахунковому періоді.
           1.4. Неоплачена частина основного боргу, являє собою залишок по основному боргу за попередній t-1-ий розрахунковий рік за винятком основного платежу по кредиту за поточний t-ий розрахунковий період і розраховується по формулі:

,

де НЧДt, НЧДt-1 – відповідно неоплачена частина основного боргу по кредиту за поточний і попередній розрахунковий періоди.
        Розрахунок платежів позичальники по обслуговуванню боргу зводиться в таблиці 1.

Таблиця 1

                                                     Платежі по обслуговуванню боргу

Роки

Показники

1

2

3

4

5

6

 Платежі по кредиту

         

Неоплачена частина основного боргу

 

         

Основний платіж (борг)

           

Відсоток за користування кредитом

 

         

            ІІ. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань при покупці устаткування
           2.1 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань виробляється по формулі:

де: АМt – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у t-ом поточному розрахунковому періоді;
      ОСt-
1 – залишкова вартість основних засобів (ОС) на початок t-1-го  попереднього розрахункового періоду.

         НА
– річна діюча норма амортизаційного устаткування, рівна 15% (III групи ОС).

        2.2. Залишкова вартість ОС t-го поточного розрахункового року визначається як різниця між залишковою вартістю t-1-го попереднього року і сумою амортизації, що нараховується, у t-1-ом попередньому розрахунковому періоді по формулі:

          Розрахунок суми амортизаційних відрахувань і залишкової вартості устаткування по роках розрахункового періоду виробляється в таблиці 2.

                                                                                                                Таблиця 2

   Амортизаційні відрахування і залишкова вартість по роках терміну використання устаткування

                       Рік

Показники

1

2

3

4

5

6

Щорічна амортизація устаткування (АНt)


         

Залишкова вартість устаткування (ОСt)

 

 

 

 

 

 

             III. Розрахунок руху засобів (витрат) підприємства при покупці устаткування за рахунок кредиту банку
         3.1. Розрахунок післяподаткової вартості технічного обслуговування розраховується по формулі:

де: СТЕХt – вартість технічного обслуговування устаткування t-го розрахункового року з урахуванням суми податкового щита, що визначається в такий спосіб:

де: НЩТЕХt – податковий щит, одержуваний підприємством за рахунок виконання технічного обслуговування в t-м розрахунковому році;
           СТЕХt
– річна вартість техобслуговування в t-ом розрахунковому році;

         
 f30 – діючі ставки податку на прибуток підприємства, рівним 30 відсоткам.
           3.2. Розрахунок амортизаційного податкового щиту визначається по формулі:

 

де: НЩАМt – річна сума амортизаційного податкового щита в t-ом поточному робочому році, що одержує підприємство при покупці устаткування. Сума амортизаційного щита при розрахунку фінансових засобів, виходячи з володіння майном, враховується зі знаком «мінус».
           3.3. Ліквідаційна вартість –  це сума, що буде отримана підприємством після сплати податків і продажу устаткування. При розрахунку руху засобів при покупці устаткування залишкова вартість враховується тільки  на останньому році терміну дії проекту. При продажі устаткування підприємство сплатить 30% податку на прибуток і 20% податок на додаткову вартість від суми отриманої від продажу устаткування.

          3.4. Розрахунок руху засобів (витрат), виходячи з володіння майном, виробляється по формулі:

де: ДСПОСt – рух засобів (витрат) підприємства в t-ом розрахунковому році, виходячи з володіння майном;
            СЛИКt
– ліквідаційна вартість майна t-го розрахункового року.

            Розрахунок руху засобів (витрат) підприємства, виходячи з володіння майном, зводиться в таблиці 3.

                                   Таблиця 3

                                     Розрахунок руху засобів, виходячи з володіння майном
 

Рік

Найменування продукції

1

2

3

4

5

6

Післяподаткова вартість технічного обслуговування (+) (СнТЕХ)

 


       

Амортизаційний податковий щит (-) (НЩАМt)

 

 

       

Ліквідаційна вартість устаткування (-) (СЛИКt)

 

 

       

Усього: рух засобів виходячи з володіння майном (ДСПОСt)

  

         

            ІV. Розрахунок руху позикових засобів по обслуговуванню кредиту
           4.1. Відсотковий податковий щит визначається по формулі:

де: НЩкрt – процентний податковий щит поточного t-го розрахункового періоду. Сума
процентного податкового щита враховується при розрахунку руху позикових засобів (витрат) зі знаком «мінус».

      Рух позикових засобів по обслуговуванню кредиту для покупки устаткування розраховується по формулі:

де: ДСкрt – рух позикових засобів (витрат) по обслуговуванню боргу по кредиту в t-ом розрахунковому періоді;
             ПКt
– загальна сума платежу по кредиту.

          Результати розрахунків руху позикових засобів (витрат) по обслуговуванню кредиту зводяться в таблицю 4.

Таблиця 4

                              Результати розрахунків руху позикових засобів по обслуговуванню кредиту

Роки

Найменування показників

1

2

3

4

5

6

Платежі по кредиту (ПКt) (+)

 

       

Процентний податковий щит (НЩкрt) (-)

  

       

Разом: рух позикових засобів (ДСкрt)

 

 

 

 

 

 

 
V. Розрахунок даного потоку чистих витрат, що випливають у зв'язку з покупкою устаткування і чистою приведеною вартістю покупки устаткування

5.1. Рух чистих грошових потоків у зв'язку з покупкою устаткування являє собою різницю між рухом засобів, що відносяться до одержання й обслуговування кредиту для покупки устаткування (див.табл.4) і коштів, (витрат) пересування, виходячи з володіння майном (див.табл.3) і визначається по формулі:

 

5.2. Коефіцієнт дисконтування визначається по формулі:

 

де: t – номер року розрахункового періоду;
        d
– ставка дисконту, що являє собою вартість придбання капіталу для підприємства на ринку капіталів  і дорівнюють середній ставці відсотків за кредит, що склався на ринку кредитів. При розрахунку ставки дисконту прийнятої рівний 9 відсоткам.

     5.3. Чиста приведена вартість покупки устаткування за рахунок кредит банку розраховується по формулі:

5.4. Загальна поточна вартість покупки устаткування (ТСПОК) визначається формулою:

де: n – кількість років розрахункового періоду, рівні шістьом рокам.
         Результати розрахунків чистої приведеної вартості покупки устаткування зводяться в таблицю 5.

Таблиця 5

                                       Розрахунок чистої приведеної вартості покупки устаткування

Рік

Показники

1

2

3

4

5

6

Рух чистої готівки (ДСЧПОК)

 


 
     

Коефіцієнт дисконтування (kдиск)

 

       

Чиста приведена вартість покупки (ЧПСПОК t)

 

         

 Загальна поточна вартість покупки(ТСПОК)

 

             VI. Розрахунок руху засобів при придбанні устаткування в лізинг
         6.1. Річна сума лізингового платежу, що сплачується лізингоотримувачем за устаткування, що здобувається в лізинг, що розраховується по формулі:

де ЛП – сума щорічного лізингового платежу. Лізинговий платіж виплачується щорічно в сумі, обговореної договором лізингу і по роках розрахункового періоду буде однаковою;
           Соб
– вартість об'єкта лізингу;

        ЛМ
– лізингова маржа (лізинговий відсоток), що являє собою прибуток лізингодавця і визначається по формулі:

6.2. Післяподаткова вартість лізингового платежу розраховується по формулі:

При розрахунку руху засобів при лізингу устаткування Післяподаткова вартість лізингового платежу враховується зі знаком «плюс».
          6.3. Можлива вартість покупки лізингу по закінченню терміну договору являє собою різницю між вартістю, що здається в лізинг  устаткування, і сумою лізингових платежів.

             6.4. Річний рух коштів, що відносяться до лізингу розраховується по формулі:

де: ДСЛИЗt – річний рух засобів (витрат) при придбанні устаткування в t-ом розрахунковому році;
             ЛПНt
– річна післяподаткова вартість лізингового платежу t-го розрахункового року;

             Св.п.
– можлива вартість покупки устаткування наприкінці договору лізинг.

             6.5. Розрахунок чистої приведеної вартості лізингу устаткування виробляється по формулі:

де: ЧПСЛИЗt – чиста приведена вартість лізингу t-го розрахункового року;
             6.6. Загальна поточна вартість лізингу устаткування розраховується по формулі:

 

де ТСЛИЗ – загальна поточна вартість лізингу устаткування за весь термін дії договору лізингу.
           
Розрахунок руху засобів податкової вартості лізингу зводяться в таблицю 6.

Таблиця 6 

  Розрахунок руху грошових потоків і чистої приведеної вартості лізингу устаткування

 

Рік

Найменування покупці

1

2

3

4

5

6

Лізинговий платіж

  

         

Післяподаткова вартість лізингового платежу  (+) (ЛПн)

 

       

Можливість вартісної покупки наприкінці договору лізингу (Свп)(+)

 

  

         

Разом: річний рух засобів, що відносяться до лізингу (ДСлизt)

 

 

       

Коефіцієнт дисконтування (kt диск)

  

         

Чиста приведена вартість (ЧПСtлиз) лізингу устаткування

 

 

         

Загальна поточна вартість лізингу ТСлиз

 

 Порівнюючи загальну поточну вартість варіантів покупки устаткування за рахунок кредиту банку і придбання устаткування в лізингу необхідно зробити висновок про перевагу того чи іншого варіанта фінансування придбання устаткування. Переважніше буде той варіант, у якого загальна поточна вартість буде менше.

 

 


 

Література

1. Савлук  М.Гроші і кредит. Посібник: К.- КНЕУ, 2002.
2. Лемківський  А.В. Гроші і кредит. Навч. посіб.- К.- Дакор, 2003.

3. Івасів Б.С.Гроші та кредит: Підручник .- Тернопіль : Карт-бланш, 2000.

4. Алексєєв І.В. Гроші і кредит. Навч. посіб.- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2004.

5. Кручок С.І., Алейсійчук  В.М. Гроші і кредит. Курс лекцій з дисципліни.- К.- Дія, 2000.

6. Александрова М.М. Гроші, фінанси, кредит. Навч. посіб.- К.- ЦУЛ, 2002.

7. Гроші та кредит: Підручник /За ред. проф. Б.С.Івасів/. – К: КНЕУ, 1999.

8. Иванов В.М. Деньги й кредит. Курс лекций. - К.: МАУП, 1999.

9. Лагутин В.Д. “Гроші та грошовий обіг” Навчальний посібник. – К: Знання, 1999.

10. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.